Kontaktpersoner

Kommunen

 Kommunens sentralbord

Sentralbord: 69 28 91 00

Sentralbordet I: 940 18 968

Sentralbordet II: 940 18963

e-post: postmottak@valer.kommune.no
Kontortid: 09:00 – 15:00

 

SLT-koordinator

Anne Grønsleth
Telefonnr.: 9060680644
e-post: anne.gronsleth@valer.kommune.no

Våler helsestasjon

Resepsjonen Våler helsestasjon 69 28 91 75

Anne Kopperud
Telefonnr.: 408 52 110
e-post: helsestasjonen@valer-of.kommune.no
Besøksadresse: Bergskrenten 12, 1592 Våler

Postadresse: Kjosveien 1, 1592 Våler
Kontortid: 09:00 – 15:00

 

Moss Ungdomshelsestasjon

Telefonnr.:69 24 83 25/45 20 56 35

Besøksadresse: Kirkegata 14A, 1.etg, 1530 Moss

Instagram: @ungimoss

 

Legevakt

Øyeblikkelig hjelp – Legevakt

Når det haster – Ring Legevakten 116 117

Skole

Våk skole (vaak.gs.of.no)
Telefonnr.: 69 28 92 50/ 94 01 93 63
e-post: vaak@vaak.gs.of.no
Adresse: Karl Toverudsvei 10, 1591 Sperrebotn
Kontortid: 09:00 – 15:00

Kirkebygden barneskole
Telefonnr.: 98 90 95 47
e-post: mona.andersen@valer-of.kommune.no
Adresse: Skoleveien 1, 1592 Våler i Viken
Kontortid: 09:00 – 15:00

Svinndal skole
Telefonnr.: 69 28 92 70/ 96 94 99 53
e-post: nilbje@valerskolen.no
Adresse: Svinndalveien 28, 1593 Svinndal
Kontortid: 09:00 – 15:00

Våler ungdomsskole

Telefonnr.: 94 00 98 86
e-post: mona.schander@valer-of.kommune.no
Adresse: Skoleveien 1, 1592 Våler i Viken
Kontortid: 09:00 – 15:00

Våler ungdomsskole

Tilbakemeldinger

Finner du feil eller mangler i veilederen, eller har du generelle tilbakemeldinger til oss, da kan du benytte skjema nedenfor.

Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-post adresse
Skriv din tilbakemelding i feltet.
Hvor mye har du vist du har fem femmere?